„Ти Би Ай банк” (www.tbibank.bg) е част от групата на холандската TBIF Financial Services B.V.

Банката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

1. Депозит, спестовна и разплащателна сметка:
  • Депозит в лева, евро или щатски долари, за срок от 6 или 12 месеца и възможност за довнасяне на суми до 10 000 валутни единици.
  • Спестовна сметка в лева или евро, без минимална сума за откриване и изплащане на лихвата на календарно шестмесечие.
  • Разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари, с възможност за касови и безкасови преводи.
Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Потребителски кредити:
  • Бърз потребителски кредит в лева, за суми до 3 500 лева, срок на връщане до 36 месеца и одобрение до 2 часа.
  • Бърз стоков кредит, за закупуване на потребителски стоки, с директен превод на парите по сметка на търговския обект.
Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Банкови карти:
  • Кредитна карта в лева, с възможност за теглене и разплащане в страната и чужбина.
  • Дебитни карти в лева или евро и възможност за теглене и разплащане в страната и чужбина.
Българската Агенция за Кредитен Рейтинг(БАКБ) определя дългосрочния кредитния рейтинг на „Ти БИ Ай Банк” ЕАД на ВВ със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос