„Централна кооперативна банка” АД (www.ccbank.bg) присъства на нашия пазар от 1991 година, а основен акционер е ”Химимпорт” АД.

Намерете най-близкия офис на „Централна кооперативна банка” тук -
ЦКБ клонова мрежа.


"ЦКБ" има дежурни офиси с удължено работно време в София (вкл. събота), Пловдив (вкл. събота), Велико Търново (вкл. събота), Бургас (вкл. събота), Созопол (вкл. събота и неделя), Търговище (вкл. събота), Шумен (вкл. събота), Варна (вкл. събота и неделя) и Балчик (вкл. събота и неделя). Тук може да намерите техните адреси и телефони.

Банката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

1. Депозити, спестовни и разплащателни сметки:
• Срочни и безсрочни депозити в лева, евро, щатски долари, английски лири или швейцарски франкове. Депозитите са с или без минималното салдо, а олихвяването е според срока или на месечна база.
• Спестовни сметки в лева, евро или щатски долари, с възможност за внасяне и теглене по всяко време и ежемесечно получаване на лихвата.
• Разплащателна сметка с възможност за получаване на работна заплата, теглене и разплащане в страната и чужбина. Банката предлага и абонамент за периодични битови сметки.

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Потребителски и ипотечни кредити:
• Стандартни потребителски кредити с или без обезпечение, в лева, евро или щатски долари, размер до 50 000 лева/валутна равностойност и срок на връщане до 12 години. На своите клиенти -пенсионери - банката предлага кредит с поръчител, в лева, евро или щатски долари. Размерът е до 20 000 лева/валутна равностойност, а срока на връщане до 7 години. Банката предлага специализиран студентски кредит в лева, евро или щатски долари, с размер до 20 000 лева/валутна равностойност.
• Бързи потребителски кредити с отговор до 3 часа, за суми до 8 000 лева и срок на връщане до 8 години. Банката предлага бърз кредит за пенсионери, с превод на пенсия, за суми от 200 до 1 000 лева и срок на връщане до 12 месеца.
• Онлайн кредити, без обезпечение, с подаване на документи и подписване на договора, чрез електронен подпис. Кредитът е с размер до 3 000 лева и срок на връщане до 2 години.
• Ипотечни кредити в евро или лева, с размер до 150 000 евро/левова равностойност и срок на връщане до 30 години.

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Безконтактни и стандартни банкови карти:
• Безконтактни и стандартни кредитни карти, с възможност за разплащане и теглене в страната и чужбина.
• Безконтактни и стандартни дебитни карти за превод на работна заплата, разплащане и теглене в страната и чужбина. Банката предлага специализирани банкови карти за деца над 10 годишна възраст.

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКБ) определя рейтинга на „Централна кооперативна банка” АД на BB+.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос